Fiske og jakt

I området er det fine muligheter for fiske- og jakt interesserte.

I tillegg til fiske i neidenelven kan sportsfiskere fisker etter laks og ørret i flere gode elver og bekker i nærområdet, og fjordfiskere etter fiskeslag som torsk, sei, laks og kveite. Det er også et godt område for jakt på småvilt og elg.