4. Vårsommer

Giđđageassi (vårsommer)

Mai-juni. Skog og lyng blir grønn. Kongekrabbe og reker skifter skall og det er kalvingstid for reinen. Fuglene trekker tilbake. Måsen legger egg og har tradisjonelt vært et viktig tilskudd i matforsyningen. 1 juni åpnes det for laksefiske i Neiden elven. Åpningen får stor oppmerksomhet med mange tilskuere, og alle venter på hvem som får den første laksen.